HälsaPreparat

"DioCore 160": instruktioner för användning verkliga motsvarigheter. "DioCore solo 160": bruksanvisning, real

Det stora antalet människor ibland lider av högt blodtryck. Men ett sådant patologiskt tillstånd inte bara ger betydande obehag för patienten, men också hotar hans liv. Därför i dagens läkemedelsmarknaden finns det många produkter som bidrar till att sänka blodtrycket.

De mest populära bland de människor som regelbundet lider av högt blodtryck, använder ett läkemedel som "DioCore 160". Bruksanvisningar, analoger av detta läkemedel, samt recensioner om det kommer funktioner och egenskaper presenteras lite senare.

Komposition, beskrivning, förpackning och form

Medicin "DioCore 160", uttalandet är innesluten i en låda av kartong, tillverkas i form av tabletter. De är filmdragerade och innehåller sådana aktiva ingredienser som valsartan och hydroklortiazid. Även de rapporteringsorganet innefattar mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat, potatisstärkelse, talk, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid och Opadry II Orange.

Vi kan inte säga att ett sådant läkemedel, och kan hittas på rea som "DioCore Solo 160". Från föregående det skiljer sig i att dess aktiva substansen fungerar endast valsartan.

Principen för drift av ett läkemedel

Vad är läkemedlet "DioCore 160"? Instruktioner för användning rapporter om att denna antihypertensivt medel, som är sammansatt av ett tiazid-diuretikum och en angiotensin II-receptorantagonist.

Detta verktyg har ett brett spektrum av fysiologiska effekter som tas som en indirekt och direkt del i blodtrycksreglering. Angiotensin II är en kraftfull vasokonstriktor medel som orsakas av en direkt blodtryckshöjande effekt. Det fördröjer också natrium och stimulerar utsöndringen av aldosteron.

Valsartan kallad aktiv och specifik angiotensin II-receptorantagonist. Den är utformad för oral administration och selektivt verkar på AT1-receptorsubtypen som är ansvariga för effekterna av angiotensin II. Partiell agonistaktivitet vid receptorsubtypen AT1, denna del visar inte.

Också valsartan inte hämmar ACE, som omvandlar angiotensin I till angiotensin II, bradykinin förstöra. Inte observeras och biverkningar orsakade av bradykinin.

Hos personer med högt blodtryck, orsakar drogen en sänkning av blodtrycket. I detta fall har den ingen effekt på hjärtfrekvensen.

Många patienter efter en enda dos av ämnet läkemedlet börjar antihypertensiv verkan observerades inom 2 timmar, och blodtryckssänkning över 6 timmar.

Den blodtryckssänkande effekten av läkemedlet kvarstår i mer än en dag. Vid vanlig piller maximal terapeutisk effekt uppnås inom fyra veckor och bibehålls under hela långtidsbehandling.

farmakokinetik

Vilka är de inneboende kinetiska egenskaperna hos läkemedlet "DioCore 160"? Instruktioner för användning (bör förskrivas endast läkare) säger att efter att ha tagit drogen inne absorptionen av hydroklortiazid och valsartan är mycket snabb. Den genomsnittliga absoluta biotillgängligheten av detta medel var 23%.

Kinetiken för valsartan är linjära. Upprepad användning av drogen inte bär några ändringar. Med ett enda piller av deras ackumulering är försumbar.

Valsartan är bundet till plasmaproteiner vid 94-98%. Dess utsöndring utförs tillsammans med avföring och urin. När det tas tillsammans med AUC för valsartan mat minskas med 48%.

Efter att ha fått tabletter inne hydroklortiazid absorption sker tämligen snabbt (ungefär 2 timmar). Dessutom är dess biotillgänglighet 60-80%. Visar det i urinen.

Med kombinationen av valsartan och hydroklortiazid systemisk biotillgänglighet av den senare reduceras med cirka 30%.

indikationer tabletter

Under vilka villkor patienten kan utses läkemedel "DioCore 160"? Instruktioner för användning, riktiga läkare rapporterar att detta verktyg är mycket väl visa sig i högt blodtryck, liksom bristen på effektivitet av denna sjukdom ensam.

Kontra att få tabletterna

Visste du att i vissa fall, receptfria piller "DioCore 160"? Manuella anger att sådan medicin är kontraindicerat i individuell intolerans av dess ingredienser.

Dessutom är det förbjudet för användning hos patienter med kolestas, gravt nedsatt leverfunktion och biliär cirros. Dessutom är det inte förskrivas till personer som lider av någon form av allvarlig och måttligt nedsatt njurfunktion, ett symptom på anuri, minskad natrium- och kaliumnivåerna i blodet, hyperkalcemi och hyperurikemi.

Tablets "DioCore 160": instruktioner för användning

Som en allmän regel, att eliminera högt blodtryck hemma till patienter rekommendera användning av en tablett "DioCore 80" en gång om dagen. När det gäller "DioCore 160" av läkemedlet, är det endast förskrivas på ett sjukhus. I detta fall måste patienten vara under ständig övervakning av en läkare.

Som det visat sig, observeras en märkbar effekt vid stark hypertoni 2-3 veckor efter påbörjad behandling.

För personer med måttlig eller betydande nedsatt lever- eller njurfunktion krävs för att utföra nödvändig korrigering av dosintervallet (individuellt).

Behandlingstiden med detta läkemedel bör bestämmas endast av den behandlande läkaren.

biverkningar

Vilken typ av biverkningar för patienten bör vara medveten om innan du använder ett läkemedel "DioCore Solo 160"? Bruksanvisning stater som anses medicin orsakar sällan biverkningar som har instabil och dåligt definierad karaktär.

Cirka 1% av patienterna samtidigt som detta läkemedel verkade svag huvudvärk, ryggont, trötthet, hosta, yrsel och nasofaryngit.

Mindre än 1% klagade av buksmärta, ångest, obehag i halsen och bröstet, trötthet, ledvärk, serös bronkit, dåsighet, laryngit, andnöd, diarré störningar, minskad erektion, minska salivavsöndring, hypotension, gastroenterit, parestesi, ökad svettning, minskad känslighet, muskelkramper, sömnlöshet, perifert ödem, illamående, öroninfektioner, nästäppa och en svag ökning av kroppstemperaturen. Ibland patienten har nedsatt syn, instabil takykardi och tinnitus. Det bör noteras att en direkt relation med förekomsten av dessa reaktioner och läkemedlet har inte fastställts.

Vilka andra biverkningar kan orsaka medicinering "DioCore Solo 160"? Instruktioner om tillämpningen visar att när man använder det här verktyget, fanns enstaka fall av uppkomsten av utslag, klåda och andra allergiska manifestationer, inklusive vaskulit och serumsjuka. Dessutom patienter ibland utveckla myalgi och nefralnaya dysfunktion.

Mycket sällsynt form av biverkningar när man tar "DioCore 160" produkt är en enkel icke-kardiogen ödem som är associerad med individuell intolerans mot hydroklortiazid.

Studier har visat att hos vissa patienter som behandlats med det här verktyget, minskat kalium i blodet, upplyftande kreatinin och urea, samt identifiera mild neutropeni.

symptom på överdosering

Vilka är symptomen "DioCore Solo 160" med höga doser av läkemedlet? Manuella stater som sådana fall är okända vid denna tidpunkt.

Huvud tecken på ökad dos av läkemedel kan vara allvarliga hypotension. Om läkemedlet antogs relativt nyligen, är offret som krävs för att på konstgjord väg framkalla kräkning. Även bekämpa hypotension kan genomföras genom intravenös administrering av normal saltlösning.

Man bör komma ihåg att det är omöjligt att härleda anses läkemedlet från kroppen genom hemodialys. Detta beror på det faktum att valsartin, som ingår i dess sammansättning, reagerar det med plasmaproteinerna. Det bör dock noteras att hydroklortiazid elimineras på detta sätt ganska framgångsrikt.

Interaktioner med andra läkemedel

Är det möjligt att kombinera med andra medel "DioCore 160"? Instruktion anges att kombinationen av detta läkemedel tillsammans med andra antihypertensiva läkemedel gruppen kan bidra till att förstärka effekten av att sänka blodtrycket.

Den samtidiga användningen av läkemedlet med kaliuminnehållande tillsatser, milda diuretika, solezamenitelyami och substanser som ökar halten av kalium i kroppen, kräver regelbunden testkoncentration av kalium i blodserum.

När samtidig administrering "DioCore" med ACE-hämmare har identifierats reversibel ökning i koncentrationen av litium i blodet.

Vad läkemedel kan säkert använda drogen "DioCore 160"? Guide rapporterar att monoterapi hypertension detta verktyg inte observerades någon interaktion med "glibenklamid", "amlodipin", "warfarin", "cimetidin", "Digoxin", "furosemid", "indometacin" Atenolol".

Eftersom läkemedlet i kompositionen under övervägande innefattar tiaziddiuretika grupp, dess troliga följande interaktioner:

  • minskning av urindrivande effekten av läkemedlet när det används tillsammans med NSAID (t ex salicylater eller "Indometacin");
  • förstärkning av muskelavslappnande medel.

Vilka andra läkemedel interaktioner behöver veta innan du tar "DioCore 160"? Instruktioner, recensioner tyder på att när du använder detta verktyg med kaliynesberegayuschimi diuretika, salicylater, ACTH, amfotericin karbenokslolonom och eventuellt en kraftig minskning av koncentrationen av kalium i blodet.

När de används injicerbara och orala antidiabetika bör utföras individuellt anpassa sin dos.

Det rekommenderas inte att tillämpa det betraktade läkemedlet tillsammans med diuretika tiazid grupp, eftersom detta kan amplifiera de ovan nämnda biverkningar av läkemedel och för att orsaka överkänslighetsreaktioner.

När den appliceras samtidigt med metyldopa hydroklortiazid kan utvecklas hemolytisk anemi.

I kombination läkemedel "DioCore 160" med kolestiraminom minskar dess biotillgänglighet och absorption.

Innan läkemedlet med D-vitamin i blodet kalciumkoncentrationen kan öka hos patienter.

Det är förbjudet att ta "DioCore" med ciklosporin, eftersom det kan orsaka symptom och tillstånd podagropodobnye giperurikekii.

Särskilda rekommendationer om piller

Vad du behöver veta innan du använder drogen "DioCore Solo 160"? Instruktioner för användning, recensioner säga att under behandling med detta medel i patienten bör vara regelbunden övervakning av serumnivåer av elektrolyter i blodet.

Med utvecklingen av de drabbade hypotension bör omvandlas till ett horisontellt läge. Vid behov genomföra en intravenös infusion av vanlig saltlösning. Efter stabilisering tryckbehandlingen kan fortsätta.

Personer med unilateral eller bilateral njurartärstenos mottagningsvalsartan kan orsaka en ökning av serumkreatinin eller blodurea.

Vid tilldelning av läkemedlet till patienter med nedsatt njur- justeringsfunktion dos behövs, men kräver periodisk kontroll av kreatinin och urinsyra, och kaliumhalten i blodet.

Det finns bevis för att tiaziddiuretika kan förvärra systemisk lupus erythematosus. de också förändra glukostolerans hos patienten, öka koncentrationen av kolesterol och urinsyra i blodet triglycerid. I detta avseende, kan patienter med diabetes kräva justering av dosen av orala hypoglykemiska medel eller insulin.

Hos patienter med måttlig och mindre nedsatt leverfunktion utan kolestas krävs justering av dosen. Men under dessa förhållanden läkemedlet bör tas med stor försiktighet.

Det finns rapporter om ljuskänslighet under behandling med tiaziddiuretika. Om under loppet av terapi med detta innebär att det finns en reaktion av ljuskänslighet, bör behandlingen avbrytas.

Om så är nödvändigt, upprepas administrering av ett diuretikum rekommenderas att skydda utsatta delar av artificiell ultraviolett strålning eller sol.

drog analoger

Vad kan anses ersätta våra medel? Enligt skickliga liknande egenskaper är läkemedel såsom "Air-sea", "Dentokind", "Intsena", "Cinnabsin", "Softovak", "Medotsef" "vinblastin-Teva".

Recensioner av förberedelser

Nu när du vet hur man använder drogen "DioCore 160". Instruktioner för användning av detta läkemedel har beskrivits i detalj ovan.

Detta verktyg är mycket populärt bland patienter och läkare. Experter uppger att det på ett effektivt sätt manifesterar sig i närvaro av allvarlig arteriell hyperplasi. Konsumenterna är helt överens med detta. Enligt deras svar, ta en tablett främjar återställande av blodtryck, såväl som underlätta deras tillstånd.

Det är omöjligt att inte notera det faktum att läkemedlet har en form av utsläpp och dosering. Om man tar en högre dos av läkemedlet bör endast på sjukhuset, under överinseende av en läkare.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sv.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.